I AM the only one who sees

I AM the only one who feels

I AM the only one who heals,

I AM the only one who dreams:

I am Presence

Uusi maailma perustuu ykseyden lakiin - ehdottomaan rakkauteen ja yhteistietoisuuteen

Pyhä Graalin malja on sydämessäsi

Olet sydämellisesti tervetullut 11.11.2023 alkavalle L.O.V.E eli löydä oma voima itsestäsi -kurssille

Löydät lisätietoja täältä:

Olen iloinen, että olet kuullut rakkauden kutsun, tuon muinaisen kutsun, jonka vain sydämemme ymmärtää, koska juuri siksi olet löytänyt tämän sivun. Kun avaamme sydämemme, tämä ikivanha kutsu, jota voidaan kutsua myös sydämen ääneksi tai sydämen kutsuksi, alkaa ohjata matkaamme. Tätä kutsutaan myös heräämiseksi, eli alamme toipua henkisestä muistinmenetyksestä, alamme pikkuhiljaa muistuttaa itseämme siitä, keitä me todella olemme - Universaalinen rakkaus fyysisessä kehossa.
Suurin trauma, jota jokainen meistä kantaa sisällämme, on se, että olemme kokeneet eron tästä rakkaudesta eli Lähteestä tai todellisesta itsestään niin pitkään.

Joskus löydämme tiemme todelliseen itseemme ulkoisen kärsimyksen kautta, kuten minun kohdallani, mutta sen ei tarvitse olla niin. Meidän ei tarvitse ensiksi käydä läpi satoja tai tuhansia oppitunteja, vaan voimme ymmärtää ne ja päästä eroon niiden seurauksista paljon tietoisemmin, helpommin ja kivuttomasti.
Voin luvata sinulle, että elämä ilman varjoja, ilman kärsimystä on mahdollista uusissa todellisuuksissa. Eli tarjoan sinulle erilaisen matkan itseesi, Läsnäolon ja Universaalisen ehdottoman rakkauden kautta. Itsemme kokeminen universaalisena rakkautena auttaa meitä pääsemään eroon dualisuudesta eli hyvän ja pahan illuusiosta, mikä puolestaan ​​auttaa meitä pääsemään eroon kärsimyksestä. Tämä ei tarkoita, että emme huomaa pimeyttä eli pelkoa, negatiivisuutta tai ettemme käsittele omia varjojamme, vaan työskentelemme sekä valon, että varjojen kanssa katsoen kokonaisuutta Luojan näkökulmasta. Jokaisen varjomme takana on lahja, joka avautuu meille, kun ymmärrämme tuon varjon merkityksen. Jokainen hetki on valinta, valitsemmeko pelon illuusion, "turvatilassa" pysymisen eli sisäisen vankilan, vai astummeko tuntemattomaan valitsemalla itsemme eli rakkauden. Olemme loputtomien mahdollisuuksien kenttä, jos niin valitsemme, jos emme pelkää tuntematonta, jota emme tällä hetkellä vielä ymmärrä ja joka tuntuu joskus mielestämme oudolta ja pelottavalta. Mitä enemmän käsittelemme omia varjojamme, pelkoamme, mitä syvemmälle sukeltamme, sitä korkeammalle voimme nousta ja sitä onnellisempaa, harmonisempaa ja runsaampaa elämämme on. Me kärsimme, kun jätämme huomiotta sielumme ja kärsimme, kun jätämme huomiotta fyysisen maailman. Saavuttaaksemme täydellisen tasapainon, rauhan ja harmonian sisällämme, meidän on opittava elämään kuten sieluina fyysisessä kehossa, fyysisessä maailmassa, tietäen keitä me todella olemme - inkarnoituneita Luojia. Mitä enemmän olemme tietoisia alkuperästämme, mitä enemmän avaamme sydäntämme itsellemme, sitä enemmän meissä alkaa avautua sisäistä tietoa. Tämä ei ole opittua tietoa, vaan syvä muistaminen, joka avautuu sydämessämme. Alamme muistaa erityisiä taitojamme, aikaisempia kokemuksiamme eli elämiämme ja voimme käyttää näitä taitojamme tässä nykyhetkessä. Jos olet kiinnostunut oppimaan ja toteuttamaan todellista potentiaaliasi, minulla on kunnia olla oppaasi.

Rakkaudella Viivika


Voin olla oppaasi, jos haluat...

 • Oppia rakastamaan itseäsi ehdoitta yhtenä kokonaisuutena.

 • Ymmärtää ja kokea uutta maailmaa, uusia todellisuuksia.

 • Avata luovuutta, sekä meidän luonnollisia tietoisuuden ominaisuuksia itsessämme.

 • Ymmärtää, tuntea ja avata loputon potentiaalisi.

 • Herättää sydämessäsi totuus, joka on universaalinen ehdoton rakkaus.

 • Ymmärtää ja ylittää omat pelkosi, egosi, mielesi sekä kollektiiviset rajoituksesi.

 • Ymmärtää ja päästä eroon duaalisuudesta eli hyvän ja pahan illuusiosta.

 • Ymmärtää itseäsi tietoisuutena, avaten uusia tietoisuustasoja itsessäsi.

 • Ymmärtää, että henkinen maailma ja fyysinen maailma eivät ole erillään toisistaan, ne ovat yksi kokonaisuus.

 • Päästä eroon draamasta, traumoista ja erilaisista rajoittavista uskomuksista, tiedostamattomista ego-ohjelmista.

 • Tuntea karmaa ja vapauttaa itsesi karmisista siteistä.

 • Ymmärtää, että emme ole sattuman tai olosuhteiden uhreja, vaan luomme kaiken itse, kaikki omat kokemuksemme.

 • Oppia ymmärtämään ja herättämään täyttymystä, iloa ja yltäkylläisyyttä, jotka ovat luonnollinen osa tietoisuudestasi.

 • Ymmärtää ja kokea Korkeamman itsen, Kristus-tietoisuuden tai Minä Olen läsnäolo (I AM Presence ) ruumiillistuksen- eli yhteystietoisuuden.

 • Ymmärtää, että kaikki vastaukset löytyvät sydämestäsi ja tämän ymmärtäminen ja kokeminen on osa voimaantumisprosessia.

Koodien kantajana autan aktivoimaan ja avaamaan pyhää sydäntäsi, kristallitietoisuuttasi ja valokehoasi

Itsensä kokeminen tietoisuutena, jumalallisena armona ja läsnäolona auttaa pääsemään eroon mielen rajoituksista, peloista, sisäisistä negatiivisista dialogeista ja muuttaa elämämme, eli todellisuutemme uusille tasoille

Jos haluat ymmärtää itseäsi ja kaikkea elämässäsi tapahtuvaa syvemmällä tasolla, niin minulla on kunnia olla kumppanisi matkalla kohti uutta, aitoa sinua

Todellisuutemme on aina valintamme, olipa se sitten tietoinen tai alatietoinen. Meidän todellisuus muodostuu aina meidän energian värähtelyyn perustella. Eli siihen vaikuttaa kaikki uskomukset ja pelot mitä kannamme sisällämme ja myös se millaisia ehtoja me asetamme itsellemme tai annamme ulkomaailman asettaa meille. Toisin sanoen rajoittamalla tietoisuuttamme rajoitamme myös elämäämme.
Olen kokenut elämässäni monia itse asettamia rajoituksia, pelkoja ja tietoisuuttani rajoittavia alitajuisia ohjelmia ja mielenhallintaa. Koin, että maailma on täynnä kärsimystä ja luulin kärsimyksen olevan luonnollinen osa elämääni.
Sillä hetkellä, kun päästin irti uskomuksesta, että kärsimys on luonnollinen osa elämäämme, minussa tapahtui suuri muutos. Aloin kokea maailman hyvin erilaisissa väreissä. Ihan kuin tietoisuuteni edestä olisi poistettu jättimäinen suodatin. Nykyään jokainen haaste on minulle pikemminkin mahdollisuus oppia tuntemaan itseäni entistä enemmän, mahdollisuus ymmärtää itseäni. Jokainen haaste, jonka koemme henkilökohtaisessa elämässämme tai kollektiivisesti, antaa meille mahdollisuuden avata sydämemme vielä enemmän myötätunnolle ja rakkaudelle.
Koen, että kukaan meistä ei ole "yksi monista", vaan olemme kaikki hyvin ainutlaatuisia ja uniikkeja.
Suurin osa siitä, mitä opimme ulkopuolelta, ei ole todellista itseämme. Jotta voimme luoda haluamamme todellisuuden, unelmamme elämän, meidän on tiedettävä, mitä todella haluamme. Eli meidän täytyy oppia ymmärtämään meidän mitkä ovat sydämemme, sielumme ja mitkä ovat mielemme ja egomme halut. Mitä enemmän pelkoja ja uskomuksia me neutralisoidaan, sitä autenttisempia meistä tulee ja samalla alamme ymmärtää todellisia sydämemme toiveita. Näin avaamme kerros kerrokselta meidän sydämemme, mistä löytyy meidän ääretön potentiaalimme, meidän sielumme ainutlaatuiset ominaisuudet. Sitä voidaan kutsua myös sydämen tietoisuudeksi tai sydämen viisaudeksi, koska todellinen sinä elää sydämessäsi.

Kuinka näen ja koen maailman ja muut olennot

Palvelut

Blissing heart sydämen aktivointi sessio

Heart Bliss -istuntoa voidaan kutsua alkuenergia- tai ehdottoman rakkauden istunnoksi.
Tämä on matka uudelleenmuistamiseen, jonka aikana avaamme sydämesi, aktivoimme sielusi alkuperäisen suunnitelman (blueprint), joka puolestaan ​​aktivoi sisäisen muistisi. Tämän muodonmuutoksen kautta muistat kerta kerralta kuka todella olet ja samalla pääset eroon rajoituksistasi ja varjoistasi. Heart Bliss -istunto auttaa sinua löytämään todellisen itsesi ja luomaan unelmiesi elämän, mutta se tarvitsee myös sinulta panostusta. Ehdoton rakkaus, jolla työskentelemme, on sielumme eli alkuperäisen luontomme energia. Lyhyesti sanottuna ei ole mitään, mitä tämä energia ei voisi korjata, tai muuttaa, koska se on alkuperäinen luonnin energia.

Valokielen sessio

Valon kieli on kosmista henkistä tietoa sisältävä pyhä geometria, joka on myös sielujen välisen kommunikoinnin väline, eli se kuuluu sielumme, korkeampien aistiemme ominaisuuksiin. Jokaisella sielulla on oma energeettinen tunnusmerkkinsä, josta se voidaan tunnistaa korkeammilla tietoisuuden tasoilla. Toisin sanoen, meillä kaikilla on omat roolimme ja vastaavasti yhteytemme tiettyihin tietoisuuden tasoihin. Valon kieli korostaa sielumme energeettistä merkkiä ja sen energiaa, jolla lähetämme tiettyä energeettistä taajuutta ja erilaisia ​​koodeja maailmalle. Jokaisella sielulla on tehtävänsä, kuten jokaisella valokielellä on tehtävänsä. Valon kielellä on loputtomasti variaatioita, kuten Luojasta on loputtomasti erilaisia ilmaisuja.

Heart bliss jooga

Heart Bliss jooga on sydäntä avaava harjoitus, jossa keskitymme sydämeemme ja erilaisiin energeettisiin ominaisuuksiin, joiden kanssa työskentelemme. Heart Bliss joogassa käytämme Hatha joogan, yin joogan ja vinyasa joogan asanat tai asentoja sekä erilaisia ​​pyyntöjä, jotka liittyvät eri energiakeskuksiin (chakroihin) ja auttavat avaamaan sielun tiettyjä energeettisiä ominaisuuksia sisällämme. Samalla avaamme yhteyden korkeampaan tietoisuuteemme fyysisen kehomme kautta, sydämemme kautta. Toisin sanoen olemme samanaikaisesti yhteydessä sekä fyysiseen kehoomme että korkeampaan tietoisuuteen, luoden näin harmonisen yhteyden alemman ja korkeamman tietoisuustasomme välille.

Kurssit

Kvanttimatkustaminen omassa sydämessäsi

Kvanthüpnoos on mõeldud kõigile, kellel on soov tutvuda tõelise endaga ja saada ühendust enda sisemine tarkusega, vaimse juhendamisega, Kõrgema teadvusega, mis aitab meid selles inimkogemuses parimal võimalikul moel, võttes arvesse suuremat pilti. Kvanthüpnoosi teekond toimub erineval tasemel kui teadliku meele tasand, mis analüüsib, kontrollib ning seab ootusi ja nõudeid. Kvanthüpnoosis on sinu ülesandeks lasta ennast kogemusel viia, võimaldades sul saada just seda, mida sinu kõrgem teadvus soovib sinu jaoks esile tuua. Eduka seansi võti on see, et sul oleks tõsine soov kuulata enda sisemist tarkust (mitte analüüsida ja anda hinnanguid) ja anduda protsessile täielikult . Lisaks on vaja usaldust, et sinu enda sisemine tarkus suudab ühel või teisel viisil näidata lahendusi sinu elu hetkelistele väljakutsetele.

Võta minuga ühendus, kui sul on mis tahes küsimusi, mis puudutavad sinu teekonda.

Leia mind facebookist...