Tihti küsitud küsimused

Miks ma kogen peale seanssi kurbust?

Energiaseansi ajal me keskendume ühenduse tugevdamisele, sinu ja sinu kõrgema teadvuse vahel. Kuna ühendus toimub vaid meie südame kaudu, siis osa seda protsessi on ka südame avanemine. Kui meie seda hakkab avanema, siis kõik see mis taksitab sinu ühendust sinu hingega, kerkib pinnale. Teiste sõnadega, sinu hing, selle valgus hakkab kiirgama läbi sinu südame, tõstes pinnale kõik selle, mis ei ole tõeline sina. Ehk kogu tihedus, madalamad sagedus vormid, milleks on emotsioonid, hirmud, uskumused hakkavad kord korralt pinnale kerkima, et sa vabastaksid need endast. See võib tekitada ajutist ebamugavust, kurbust, huvi puudust, mis on osa vabanemisprotsessi.

Erinevatest kehatundmustest peale seanssi

See kuidas keegi seanssi kogeb on individuaalne ja ka see milliseid tundmusi või kogemusi me saame peale seanssi, sõltub meie teekonnast, mille me oleme valinud siin inimkogemuses. On siiski palju sarnaseid rohkem esinevaid füüsilisi tundmusi, avanemisi. Näiteks tundmused südame piirkonnas, mis kaasnevad südamekeskuse aktiveerumisega. Tüüpilisemad neist on kuumus, tunne naga miski liiguks rinnus, tunne nagu süda puperdaks, torked südame piirkonnas. Nagu ma varem mainisin, need kõik on tingitud sellest, et südamekeskus avaneb, südame koed muutuvad, moodustuvad uued ühendused.
Kerged peavalud on ka üks tüüpilistest järelmõjudest. Peavalu tekkib sellest, kui meie suuremad energiakeskused peas aktiveeruvad. Moodustub jällegi uusi ühendusi, mis aitavad mail vabaneda meelekontroillist.
Kerged valud, torked, tunne nagga elektrivool kulgeks kehas, on tingitud energiakanalite avanemisest kehas.
Kuuma külmahood on tingitud siis erinevatest energiates ja energeetilistest muutustest kehas. Ehk iga seanss on ainulaadne ja me töötame just nende energiatega, mis on kõige paremini vastuvõetavad just sinu füüsilise keha jaoks ja mis kõige rohkem toetavad sinu teekonda.

Mul oli peale seanssi väga hea olla. Kogesin mitu päeva sellist kergust ja õnne tunnet, kuid nüüd kogen mitmendat päeva kurbust ja huvi puudust.

Meie keha on Mikro-Universum Makro-Universumis. Ehk meie keha töötab samamoodi nagu Universumid, sest sa oled osa Looja teadvusest. Ka sinu teadvusega toimub lainemine ja kokkutõmbumine. Ehk kui meil toimub laienemis periood siis me tunneme ennst tugevas ühenduses ieendaga, me tunneme rõõmu, armastust ja kõiki selle väljundeid. Energiaseansi ajal toimub paljudel teadvusnihe, ehk tegemist on just laienemisega. Sellele järgneb julle kokkutõmbumis periood, kus me sama-aegselt integreerime neid energiaid, mida me võtsime vastu laienemis perioodi ajal. Sama-aegselt lagunevad meie madalamad konstruktsioonid, ehk Ego ja meele erinevad kihid ning toimub ka emotsioonide vabastamine. Ehk sinu füüsiline keha teeb ruumi sinu kui teadvuse järgnevaks laienemis perioodiks. Ehk see ei tähenda et me oleks nii öelda kukkunud tagasi vanasse, vaid see tähendab järgmist tsüklit. Kui me jätkame enda sisemise tööga ja püsime endiselt selles orgaanilises tsüklis, siis järgneb kokkutõmbumisele jälle järgnev laienemis periood, mille jooksul sinu teadvus laieneb jällegi veidi veelgi rohkem.