Kui sa koged ennast läbi armastuse prisma, nii hakkavad ka teised sind kogema sellistena, nagu sina ennast näed...
-Viivika

Kui sa oled üks neist kes on proovinud muuta enda elu või sa oled proovinud erinevaid manifesteerimise tehnikaid, kuid need ei ole toonud soovitud tulemusi, siis sa pole üksi. Ka mina olen kunagi proovinud muuta enda elu väliste vahenditega ning tutvunud ka paljude teadliku loomise, külgetõmbeseaduse õpetustega. Need olid kunagi head fundamentaalsed õpetused ja andsid ka minule esimese tõuke, hakata nägema maailma erinevast perspektiivist ning tõid mõistmist et me oleme nii palju enamat, kui vaid see füüsiline keha. Kuid sellest hoolimata kogesin ma pidevat jojo efekti, ehk õnnestusin ja ebaõnnestusin ning minu manifesteerimis üritused ei olnud just väga edukad. See ajendas mind otsima sügavamid vastuseid sellele, miks see alati ei õnnestu ja miks teatud eluvaldkondades mul siiski asjad ei sujunud. Mida sügavamale ma kaevusin enda südamesse, seda tugevamaks muutus ühendus minu ja Looja vahel.
Iga kord kui miski ei sujunud nii nagu minu meel oleks seda soovinud, toodi kogu mu tähelepanu välismaailmast jälle tagasi iseenda juurde. Mida sügavamale ma "sukeldusin", seda rohkem ma hakkasin kogema erinevaid teadvuse seisundeid, mida võib kutsuda ka teadvustasemeteks. Mulle avati kord korralt teadliku loomingu alused ja ühendus meie algse energiaga, ehk Universaalse tingimusteta armastusega. Iga uskumus mis meil on iseenda ja enda piiratuse kohta, loob selleles ühenduses, sageduses ebakõla ja vastavalt sellele moodustuvad meie välised reaalsused, meie kogemused. Kui meil on sisemised piirangud, on meil ka välised piirangud, ehk meie vabadus algab meie seest. Eraldatus iseendaga, enda hinge energiaga loob selle on-off suhte. Kui me oleme ühenduses, me tunneme et kõik on võimalik ja kui me pole ühenduses, me ei tea mis on meie tõelised südamesoovid ja me võime kogeda, et me pole suutelised enda unistusi täide viima. Mõlemad on oma moodi tõed. Kui me tunneme eraldatust, ehk me ei usu endasse kui teadlikusse loojasse, ehk sellesse, et me suudame teostada enda unistusi, meie unistused ei teostu. Ehk siis juhib meie meel meie elu ja meie meel on alati piiratud ning see loob piiranguid ka meie ellu. Teiseks meel kasutab kopeerimismehanismi ehk ta matkib teisi, kasutab meie enda alateadlikke uskumusi ja on samas mõjutatud ka kollektiivteadvuse poolt.
Kui me avaneme enda hinge, südameteadvuse energiale, ehk Universaalsele tingimusteta armastusele, meie elu ei juhi enam meel, vaid meie süda, meie hing. Kuna meie hing on piiramatus, jätkuvas ühenduses Algallikaga, teiste sõnadega meie oleme see allikas, siis me suudame läbi selle energia teostada ka meie suurimad südamesoove. Kui sa koged audentset ennast, seda kes sa tõeliselt oled, sa ei kahtle enam endas ja selles kas sa suudad enda unistusi teostada.
Kui rääkida minu isiklikest kogemustest, siis iga kord kui ma kogesin mingit piirangut, ma sain juhendust, et ma vaataksin veelgi sügavamalt endasse ja avaksin veelgi rohkem enda südant iseendale kui Universaalsele tingimusteta armastusele.
Kui me oleme piisavalt vabanenud enda karmalistest sidemetest, alateadlikest hirmudest ja uskumustest ning meie süda on piisavalt avatud, alles siis hakkab meie ümber moodustuma uus reaalsus, uued kogemused, uus elu. Ehk me oleme magnetiks sarnase sagedusega sündmuste ja inimeste jaoks. Universaalne tingimusteta armastus on midagi sellist, mis tuleb endas just nimelt avada, seda ei ole võimalik saavutada vaid väliste vahenditega ega ka manifesteerimistega. Välised vahendid võivad tekitada meis ajutise rahuolu ja õnne varjundi, kuid tulemused ei ole püsivad ja me endiselt otsime midagi uut mis tekitaks meis õnne kui emotsiooni. Sel hetkel kui me oleme hakanud jälle mäletama, mis on tingimusteta armastuse tõeline tähendus ja me oleme hakanud armastama ennast kui üht tervikut, toimub meie inimliku armastuse ja Universaalse tingimusteta armastuse ühte sulandumine. Ehk meie südames sütib sõna otsese mõttes leek! Olen kogenud ja näinud seda enda siseste silmadega. Me ei saa õpetada, edastada teistele midagi mida me ise ei ole kogenud, või mida me ise veel ei ole. Sellised kulissid kukuvad uutes energiates kiiresti kokku. Olen ka ise seda korduvalt kogenud ja see kõik on toonud mind järjest lähemale iseendale, audentsele endale. Nii et ma jagan vaid seda, mida ma ise olen läbi käinud, kogenud ja mida ma ise praktiseerin.

Tegin mitmeid aastaid lihtsalt energia seansse inimestele. Seansid olid küll avavad ja sügavalt transformeerivad, kuid nii enna kui ka peale igat seanssi tekkis mitmetel inimestel veel palju küsimusi. Siis ma märkasin et nende inimeste transformatsioon kellega ma eelnevalt ja peale seanssi vestlesin, oli tunduvalt suurem, kui nende kellega ma eriti ei vestelnud. Mõistsin et vestlusel oli oluline osa selles transformatsioonis, sest vestluse ajal avas inimene juba eelnevalt enda südant ja nii oli ta kogu seansi ajal rohkem avatud ja usaldav. Lisaks juba enne seanssi toimub meie Kõrgemate teadvuste ühinemine, ehk nad teevad kogu seansi ajal koostööd. Kõik soovitused, nõuanded mida ma edastan pärinevad kas otse Allikast või inimese enda Kõrgemalt teadvuselt ehk Kõrgemalt Minalt. Lisaks kannab meie hääl teatud sagedust, ka meie hääl muutub vastavalt sellele, kui meie muutume. Ma edastan seansi ajal valguskoode mitta vai enda südame kaudu vaid ka enda hääle, silmade ja kogu olemuse kaudu.

Heart bliss südameteadvus teraapia sünnist

Mida tähendab taas mäletamise teekond

Me kõik oleme sama teadvuse ainulaadsed väljendused. Meil kõigil on siin erinevad ülesanded, erinevad rollid. Ehk meis kõigis on midagi nii ainulaadset, mingid nii kordumatut, mida ei ole kellegil teisel siin planeedil. Miks me siis ei koge ennast ainulaadsena või miks meist enamus ei tea, mida nad tõeliselt soovivad selles elus kogeda? Põhjus on lihtne, me ei mäleta neid omadusi, sest me ise hingena, Universaalse teadvuse osana, soovisime kogeda täielikku eraldatust iseendast, kui Allikast, ehk me soovisime ennast kogeda individuaalse olendina. Me unustasime selle, et meie algolemus on tingimusteta armastus ja unustasime ka selle mida tähendab tingimusteta armastada iseennast kui Loojat. Erinevad alateadlikud isiklikud ja kollektiivsed programmid, mis on olnud osa seda inimkogemust, on aidanud luua veelgi tugevama eraldatuse efekti ja see läbi ka kannatusi, sest meie tähelepanu on olnud jätkuvalt suunatud väljaspoole iseennast.
Meie valguskeha aktiveerudes muutub täielikult see kuidas me töötleme infot. Järjest vähem me jätame asju nii öelda meelde, ehk me ei töötle neid läbi enda meele, vaid me hakkame neid mäletama. Ehk kaob nii öelda õpilase ja õpetaja suhe. Me aitame üksteisel jälle mäletada, mäletada ennast kui ainulaadset Looja väljendust ja mäletada ka neid omadusi, mis on meie hinge ainulaadsed väljendused.

Spirituaalsest vaatenurgast seansi ajal laieneb sinu teadvus, sa hakkad mõistma ja kogema maailma erinevast laiemast perspektiivist. Laiem perspektiiv tähendab erinevaid reaalsusi, ehk sa hakkad kogema maailma erinevalt, mõistma erinevalt ja muutud igas mõttes veelgi teadlikumaks. Heart bliss teraapia seansil aitab sul avada veelgi enda südant ning luua ühendust iseendaga, enda algolemusega. Seanss aitab sul hakata tunnistmata, mäletama, mõistma ja armastama audentset ennast, tõelist ennast, et sa võiksid teadlikult luua enda väärilist elu, kuid see vajab ka sinu poolset panust. Seansi käigus me avame sinus sinu algsed Loomis koodid, sinu algkavandi (blueprindi). Õpetan sulle ka erinevaid tehnikaid, mis aitavad sul muuta intensiivsemaks, enda hinge kehastamis protsessi. See kõik on pikk protsess, mis ei juhtu üle öö, kuid kui sa jätkad nende praktikatega, siis sa hakkad kord korralt vabastama endast kõike, mis on loonud eraldatust sinu ja Looja vahel. Nendeks on erinevad traumad, draamad, uskumused. Sa hakkad mõistma enda ainulaadsust ja nii avanevad sinus kord korralt need teadmised ja oskused, millega sa oled sündinud siia maailma, kuid millest sa pole olnud ehk teadlik.
Kuna Universaalne tingimusteta armastuse sagedus millega me töötame on meie hinge algne energia ja see on kogu meie Universumi taustaenergiaks, siis see omab tugevat puhastavat, transformeerivat ja vabastavat omadust. Seanssidel aitan sul kord korralt hakata mõistma, kogema ja usaldama iseennast kui Loojat, kui Algallikat.

Sina oled Universaalne teadvuse inim kehastus, ehk armastus inimvormis...

Universaalne armastus-Looja hingus, kogu loomingu alusKui me räägime Universaalsest armastusest, siis me ei räägi inimmõistes armastuses ja õnnest, kui mööduvast emotsioonist. Kui me räägime südameteadvuse sagedusest, me räägime meie algolemusest, ehk enda tuumast, enda vundamendist. Inimlik armastusel on alati meie ego ja meele mõjutusi. Võib öelda, et inimlik armastus ei ole kunagi täiesti tingimusteta ja see ei ole püsiv ja igavene. Universaalne armastus on aga tingimusteta, see on püsiv ja igavene, Ehk kui me taastame selle Universaalse tingimusteta armastuse voolu enda südames, me hakkame kogema, nägema, mõistama ja tundma maailma väga erinevalt tasemelt. Me tunneme rõõmu, armastust ja tänulikkust ilma väliste mõjutusteta ning samas välised mõjutused ei suuda viia meid välja sellest tasakaalu ja harmoonia seisundist. Kui me avame selle sageduse püsivalt enda südames, kehastame selle endasse, me hakkame kogeme püsivalt erinevaid sünkroonsusi, harmooniat, tasakaalu, õnne tunnet ja liikudes veelgi sügavamale ka õndsus seisundeid. Ehk see mida me siis kogeme, on lihtsalt ühendust tõelise endaga ja see lubab meil lõpetada õnne otsingud välismaailmast.
Mida tugevamaks muutub see sagedus meis seda tugevamad on ka muutused meie välises reaalsuses, elus. Ehk meie inimsuhted muutuvad harmooniliseks, meie majanduslik olukord paraneb, meie tervis paraneb ja me hakkame mõistma enda tõelisi südamesoove.
Kui rääkida hinge perspektiivist siis südameteadvuse sagedus sõna otseses mõttes kodeerib ümber sinu teadvust, aktiveerides sinu algset hinge kavandit. Meie kõigi hinge algne kavand on olnud moonutatud, mis on põhjustanud meile meie füüsilises elus palju kannatusi. Algse kavandi taastamine taastab meie elujõudu ja mida rohkem see meis aktiveerub, seda rohkem muutub kogu meie elu positiivsemas suunas. Südameteadvuse sagedus loob algselt ühenduse meie kõrgema mina, Kõrgemate teadvustasemetega ja kui me seda pidevalt tugevdame, läbi kohalolu, teadliku elujõu suunamisega, siis see taastab meie ühenduse MIna Olen Kohalolu ( I am presence), meie kõigi ühinenud fraktaaliga, mille kehastamist ja kogemist võib ka kutsuda paradiisiks maa peal või ühtsusteadvuseks Teiste sõnadega see avab meile ligipääsu uutele teadvustasemetele, Kõrgematele reaalsustele. Me loome endale uue tuuma, uue vundamendi ja meie reaalsused moodustuvad vastavalt sellele sagedusele. Ehk uute kogemuste loomine toimub vaid seestpoolt väljapoole.
Universaalne tingimusteta armastus ühendab südameid ja on ainuke tee meie tõelise potensiaalini. Selle ühenduse tugevnedes avaneb meis loovus, meie erilised oskusi ja andeid, millega me oleme sündinud siia maailma, ka meie Kõrgemad aistid avanevad kord-korralt. Ehk see avatud ühendus aitab mõista meie tugevusi, meie ainulaadsust, meie elu sügavamat mõtet. Kui me oleme selle leidnud, me tunneme nii suurt rahu, õndsuse, õnne ja täitumuse tunnet, mida on raske sõnadesse panna.

Kuidas Blissing Heart seansid võivad toetada sinu teekonda

Blissing Heart seanss on mõeldud toetama nende teekonda, kes soovivad õppida tundma, ehk taas mäletama tõelist ennast. Kui sa käid hetkel juba läbi tugevaid hingelisi või füüsilisi muutusi või sa tead juba enda rolli, enda südamesoove ja sa soovid ületada takistused, et sinna jõuda, siis võin olla sulle teejuhiks.

 • Aitab avada sinu südant ja aktiveerida sinus südameteadvust. Ehk see avab sinus ühenduse sinu hinge energia, tingimusteta armastuse sagedusega.

 • Aktiveerib sinu hinge algkavandit, Dna:D, sisesest parandajat

 • Aitab sind vabaneda alateadlikest programmidest, mis toob sinu ellu sarnaseid sündmusi ja valmistavad kannatusi. Toob sügaval tasemel mõistmist, miks me vahel kannatame

 • Aitab sul vabastada hirmu, süü-ja häbitunnet läbi mõistmise ja tingimusteta armastuse

 • Õpetab sind ennast armastama, kui üht tervikut. Aitab sul mõista ja armastada ka neid osasid endas, mida sa oled endas alla surunud, häbenenud või märkamatult endast eemale tõuganud

 • Toob esile sinu audentsust ja aitab sul hakata taas mäletama tõelist ennast

 • Aitab eemalda emotsionaalseid blokke ja vabastab karmalistest sidemetest
  Aitab sul hakata nägema nii ennast kui maailma ilma kollektiivsete piiranguteta. Aitab vabaneda mineviku taagast, emotsionaalsetest sidemetest, traumadest

 • Toob sinu ellu selgust ja avab sinu intuitsiooni

 • Aitab sul mõista enda ainulaadsust ja avada enda ainulaadseid oskusi andeid endas

 • Aitab vabaneda erinevatest meele ja ego poolt loodud identiteetidest, fantoom sinust

 • Avab sinus loovust, kui loomulikku osa sinust

 • Toob sinu ellu rohkem rõõmu, uusi valikuid, tutvusi, sünkroonsusi

 • Tugevdab ühendust sinu, sinu hinge ja Kõrgemate teadvuste vahel ning aitab sul kehastada neid omadusi endasse

 • Vabastab sind sisemisest konfliktist iseendaga, ehk sa muutud selleks kes sa soovid olla, vabastades endas selle kes sa arvasid, et sa pead olema

 • Annab sulle julgust ja tõuke teha uusi valikuid, muutusi enda elus

 • Aitab sul märgata enda varje ja transformeerida need tingimusteta armastuseks

 • Õpetab sulle, kuidas sa võid parandada iseennast ja see läbi ka teisi

Siin on toodud mõned teemad, mille puhul Heart Bliss seanss võib aidata. Kuna me oleme kõik ainulaadses ja eri kohas enda teekonnal, nii kogevad ka kõik neid seansse erinevalt ja ka tulemused on erinevad. See et tulemus oleks pika-ajaline ja sinu teadvuse muutus püsiv, sõltub palju sellest kuidas sa jätkad enda elu peale seanssi. Seansi ajal me tegeleme ka nende teemadega, mis on hetkel kõige olulisemad ja toetavamad just sinule.

Kuidas Blissing heart teraapia seanss võib toetada sinu teekonda

Kui sa soovid leida Universumi suurimat müstikut, siis selleks on sinu süda. Sinu südames on peidus kõik Universumid.

Kuna Blissing Heart seanss on sügav sisemine transformatsioon, me töötame seansi ajal väga kõrgete energiatega, siis võivad sellega kaasneda teatud ajutised kõrvalnähud, või suuremad muutused nii sinus kui sinu isiklikus elus.

 • Pearinglus, hõljuv tunne, mis on põhjustatud kiirest energiataseme muutusest, elektro-magnetvälja muutustest sinu väljas

 • Emotsionaalsus, kurbus, mis on põhjustatud vanade traumade, emotsioonide ja ka vanade ego ja meele põhiste identiteetide lagunemisest, vabastamisest

 • Erinevad tundmused südamepiirkonnas ja kehas, mis on põhjustatud südamekeskuse aktiveerimisest ja füüsilise keha tiheduse vabastamisest

 • Keha värinad, vabinad - sinu sisemine parandaja jätkab sinu keha ja südamekeskuse aktiveerimist. Keha vabastab endast vanu mõttemusterid, traumasid, alatedlikke programme ja energeetilisi ummistusi

 • Kuuma või külmalained, mis on põhjustatud erinevatest energiatest, millega sinu sisemine parandaja jätkab tööd sinu kehas.

 • Muutused toitumus harjumustes, inimsuhetes, on põhjustatud vanade identiteetide, ehk vana sinu lagunemistega ja uue sinu esile astumisega

 • Võid tunda ka soovi vahetada elukohta, ametit või tutvusringkonda. Ka see on seated vana sinu lagunemisega ja uue esile astumisega.

 • Sinu unistused ja plaanid võivad muutuda. Sul tekkib uusi ideid, uusi laiemaid vaatenurki. Jälle samal põhjusel, ehk uuel sinul on erinevad unistused, mõtted ja soovid.

 • Võid hakata kogema äärmist empaatiat ja mõistmist enda lähedaste ja ka võhivõõraste vastu. Uuel sinul on laiem perspektiiv, ta näeb rohkem terviklikku pilti ja mõistab asjade tegelikke põhjuseid.

 • Võid hakata kogema ja nägema ennast väga erinevalt sellest, kui sa varemalt kogesid, ehk näed rohkem tõelist ennast, enda positiivseid pooli, mitte teiste ja kollektiivsetele uskumustele põhinevaid tõdesid enda kohta.

 • Hakkad maailma nägema ja kogema erinevalt sellest, kui sa varemalt nägid ja kogesid. Uus sina suunab sinu tähelepanu rohkem positiivsetele asjadele, sest positiivsus on armastuse väljendus.

 • Märkad maailma ilu, värve ja teisi olendeid ja tunned tugevnevat südame ühendust nendega Nii hakkad sa vabanema vanadest sidemetest kollektiivse teadvusega. Ehk sa ei näe enam kõike läbi kollektiivse filtri vaid sellisena kun asjad tegelikkuses on.

Mida ma loodan et sa tead, enne kui sa otsustad tulla seansile:

 • Et sa mõistad et vaid sina ise lood enda elu

 • Et sa võtad vastutuse enda tunnete, enda loomingu, ehk enda elu eest

 • Et sa jätkad ka peale seanssi nende praktikate harjutamist, mida me käime läbi seansi ajal

 • Et sa mõistaksid et enese leidmise teekond see on protsess, seansi käigus me avame sinu südant, aktiveerime sinu hinge alg-kavandit, loome tugevama ühenduse tõelise sinuga ja sina jätkad selle süvendamist

 • Ootan et sa oleksid kannatlik, mõistev, teades et kogu transformatsioon ei toimu üle öö ja iga ühe protsess on erinev

 • Et sa mõistad, et ka negatiivsete tunnete, enda varjudega tegelemine on osa protsessi, sest seansi ajal me tegeleme ka alateadlikke programmide, traumade, karmaliste sidemete ja piirangutega

 • Et sa tunneksid armulikkust ja mõistmist kui tingimusteta armastuse väljendust iseenda vastu, kui sa alati ei suuda teha südamepõhiseid valikuid