Valguskeel on kosmilisi vaimseid teadmisi sisaldav püha geomeetria, mis on ka hingede vaheline kommunikatsiooni vahend, ehk see kuulub meie hinge omaduste, Kõrgemate aistide hulka. Valguskeele kohta on erinevaid definitsoone, sest valguskeele variatsioone on lõputult. enda töös kasutan südame valguskeelt –mis on otseselt ühenduses Püha Südame ja Püha Meele vooluga ja see avaldub Püha Hinge Häälena. Ma kutsuksin seda valguskeelt armastuse keeleks. See on iidne hingede vaheline suhtlusviis, mis ühendab meid Universumi alg-energiaga, milleks on tingimusteta armastus. Ehk see on otse ühendus Loojaga, Looja südamega.

Meil kõigil on omad rollid ja vastavalt siis ka ühendused teatud teadvustasemetega. Igal hingel on oma energeetiline tähis, mille abil on ta ära tuntav kõrgematel teadvustasemetel. Võib öelda, et see on nagu meie resümee, mis tagab meile ligipääsu teatud teadvustasemetele, vastavalt meie hinge rollile. Valguskeel toob esile meie hinge energeetilist tähist ja selle energiat, mille abil me saadame maailmale teatud energeetilist sagedust, erinevaid koode. Selle abil on võimalik esile tuua ja vabastada erinevaid energeetilisi filtreid, ehk uskumusi, hirme, karmalisi sidemeid, mis takistavad meie hinge valgusel vabalt kiirata läbi meie. Igal hingel on oma ülesanne, nii on ka igal valguskeele ülekandel oma roll. Valguskeele variatsioone on lõputult, nagu on ka Looja erinevaid väljendusi lõputult.

Energeetilise valguskoodide ja kõrgema info ülekandena, see avab meie südant, aktiveerib dna:d, aitab esile tuual, vabastada madalamaid energiad, erinevaid alateadlikke programme, eemaldab hirmuvarjundeid. Ehk neid erinevaid sagedusi millega me võime töötada on lõputult. Kõik ülekanded sõltuvad valgus keele rääkija teadvustasemest, ehk ligipääsust erinevatele kõrgematele teadvustasemetele ja ka vastuvõtja teadvustasemest. Meil kõigil on omad olulised rollid ja vastavalt sellele siis ka ühendused teatud teadvustasemetega. See info mida sa võtad vastu valguskoodide, püha geomeetria kujul, ei avane tavaliselt meis kohe. Me integreerime selle endasse, kehastame selle enda kehasse, meis toimub vibratsiooniline muutus ja alles sellest saab nii öelda osa meid, ehk see avaneb meis ja me mõistme seda.

Valguskeel